Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Werkgroepen en sporen

Binnen het SEN-SEO project lopen verschillende inhoudelijke sporen. Het stopt immers niet met louter de ontwikkeling van een schaal. 

Deze sporen worden uitgetekend en verder vormgegeven door werkgroepen.

Ze bestaan uit professionelen die vanuit hun werkpraktijk een stevige expertise hebben opgebouwd rond emotionele ontwikkeling.


Spoor "Natuurlijk Netwerk"

 

Overtuigd van de kracht en bruikbaarheid van emotionele ontwikkeling, gaan professionelen die werken met SEN-SEO de cliënt benaderen op een manier die overeenstemt met de emotionele noden eigen aan diens ontwikkelingsfase. Dit gaat gepaard met een aanpak en taalgebruik dat eigen is aan het denkkader. Maar hoe deel je dit kader met bijvoorbeeld ouders en familieleden die deze taal (nog) niet spreken?

Professionelen voelen de nood om het denkkader aan te kunnen bieden aan het natuurlijk netwerk (ouders, familieleden) van hun cliënt; Op die manier kunnen ze samen werk maken van ondersteuning die aangepast is aan de emotionele ontwikkeling van de cliënt. 

Voor dit spoor is er een werkgroep actief, die samengesteld is uit professionelen en ouders en dit spoor wordt begeesterd aangestuurd door Edda Janssens en Nele Vermeulen en ondersteund door Cindy Stevelinck. De werkgroep "Emotionele ontwikkeling en natuurlijk netwerk" ontwikkelt strategieën en instrumenten om dit mogelijk te maken. De brochure "Over kunnen, (niet) aankunnen, moeten en (niet) willen" is daar een voorbeeld van. 

Op dit moment zijn we tevens bezig met de ontwikkeling van een film voor ouders en een aantal producten.

Spoor "Vorming"

Het werken rond emotionele ontwikkeling, leer je niet door een brochure of boek te lezen, maar door vorming, training coaching en intervisie.  Vandaar ook het spoor vorming, intervisie en coaching dat begeesterd wordt door Dagmar Overstyns en Els Ronsse concreet gemaakt wordt met behulp van het SEN-SEO team en Annelies Ven.   Een greep uit de bezigheden van deze werkgroep: ontwikkelen en up-to-date houden van het vormingspakket 'basisvorming SEO' (voor organisaties of in open aanbod); uitwerken van verdiepende modules, bvb. rond agressie, straffen en belonen, hechting, ... ; bundelen van FAQ's; uitbreiden van vormingsaanbod met bvb. ondersteuning bij een inschaling, casusbespreking, intervisie, introductie met SEO kader, ... . 

In 2019 organiseren we opnieuw basisvormingen en terugkomdagen in open aanbod, per provincie. Zie meer info via Basisvormingen 2019.

Coching bij implementatie van het ganse gedachtengoed binnen een organisatie zit ook in het aanbod. Inzetten op emotionele ontwikkeling vergt immers een veranderingsproces in organisaties. En dat is niet evident. Ondersteuning van een externe coach die samen met de organisatie een traject op maat uittekent en opvolgt, biedt daarvoor betere garanties.

Voor meer informatie en/of aanvragen, zie rubriek Vorming, intervisie en coaching.

Spoor "Onderwijs"

Dit -voorlopig nog kleine- groepje werd recent samengesteld en startte eind 2016 met de organisatie van een werkdag emotionele ontwikkeling en onderwijs. De Werkgroep Onderwijs wordt aangestuurd en door Martine van Dun, Ruth Spruyt en Cindy Stevelinck  en werkt een aanbod uit om de sector onderwijs mee te nemen in het SEO verhaal (met extra focus op bijzonder onderwijs). Daarnaast werken zij aan een handige folder met bruikbare tips en handvaten per fase om leerkachten te ondersteunen bij het gebruik van het SEO gedachtengoed. Hoe pril dit spoor ook is, de dromen en plannen zijn alvast veelbelovend!

Spoor "Integratie"

Er bestaan uiteraard verschillende modellen en methodieken om mensen met of zonder beperking op een adequate manier te ondersteunen. Maar in de praktijk is het niet altijd vanzelfsprekend om te kiezen wanneer welk model kan ingezet worden

We gaan er vanuit dat binnen het werken met emotionele ontwikkeling er geen sprake moet zijn van een "of-of" verhaal, maar dat er vele mogelijkheden zijn voor samengaan van modellen. Binnen dit spoor dat aangestuurd wordt door Leen de Neve wordt gezocht naar mogelijkheden voor integratie van verschillende modellen en methodieken die in kader van emotionele ontwikkeling bruikbaar zijn (Heijkoop, De Draad (G. Vignero), emotionele beschikbaarheid (E. De Belie), Gentle Teaching, Timmers-Huigens,…), ... . Momenteel is men drukdoende met het uitwerken van een heus leertraject.

Spoor "Jeugdhulp"

Reeds geruime tijd zijn er ook mensen met emotionele ontwikkeling aan de slag binnen jeugdhulp. Zij zijn enthousiast over de mogelijkheden die het kader hen biedt en willen het denkkader dan ook verder verspreiden binnen de Jeugdhulp. Twee van hen - Lies Theunis en Els Asselman - trekken de werkgroep Jeugdhulp en zijn op zoek naar enthousiaste collega's uit alle domeinen van Jeughdhulp om samen een aantal instrumenten en publicaties en werkvormen uit te werke

Spoor "Validering"

Binnen het grote SEN-SEO project wordt niet enkel werk gemaakt van vorming, implementatie en verspreiding van het denkkader emotionele ontwikkeling, maar er is ook aandacht aan uitwerken en verbeteren van de schaal en ontwikkelen van andere intstrumenten. In de vorige periode was deze groep  - aangestuurd door Filip Morisse en Mieke Blontrock - bezig rond de validering van de schaal SEO-R² en nu wil men de -samen met partners uit andere Europese landen - net ontwikkelde SED-S (verkorte schaal) valideren. 

Spoor "Eerste Lijn"

Dit spoor is nog niet echt een spoor maar wel een sterke ambitie. Vanuit de vaststelling dat emotionele ontwikkeling een heel krachtig denkkader is en enorm veel mogelijkheden geeft aan professionelen en ouders, willen we dit denkkader ook binnenbrengen in de diensten op de eerste lijn. Momenteel zijn we contacten aan het leggen met diverse mensen uit het werkveld en onderzoeken we hoe we het spoor best vorm geven.