Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Vorming op maat, intervisie en coaching

​​​​​​​​​​

Om​ echt aan de slag te gaan met het SEN-SEO gedachtengoed in de eigen werkcontext, is het lezen van een boek onvoldoende.  In de praktijk gaat werken met SEO verder dan een schaal invullen. Het vraagt ook aanpassingen op het vlak van begeleidingsstijl en de strategieën die je daarbij hanteert. Daarom zetten we in op vorming en intervisie, op maat of in open aanbod.

 

Vorming, intervisie​ of ondersteuning 'op maat'​​

 

Iedere organisatie kan ook kiezen om 'SEO-vorming op maat' aan te vragen. De ondersteuning die we bieden is dan zo goed als mogelijk aangepast aan jullie specifieke vragen en noden. Het kan gaan van een meerdaagse basisvorming, over intervisiemomenten, of ondersteuning bij een inschaling, tot coachingstrajecten.

Voor elke aanvraag bekijken we samen met een SEN-SEO-trainer welke inhoud het meest tegemoetkomt aan de vormingsnoden, en maken samen een realistische planning op.

Je vindt meer informatie en mogelijkheden om vorming op maat aan te vragen via https://activiteiten.samvzw.be/senseovormingopmaat 

Voor bijkomende informatie, contacteer cindy.stevelinck@samvzw.be.

 

2-daagse basisvorming in 'open aanbod'


Om nieuwe medewerkers, of medewerkers uit kleine organisaties (die niet over voldoende middelen beschikken om dit zelf te organiseren) de kans te bieden om een degelijke basisvorming te volgen, organiseren we jaarlijks en per provincie een 2-daagse basisvorming in 'open aanbod' Ook willen we op deze manier nieuwe geïnteresseerden uit andere sectoren een kijk bieden in de mogelijkheden die het denkkader te bieden heeft. Elke geïnteresseerde kan zich hiervoor inschrijven. De groepen zijn in aantal beperkt tot maximaal 20 deelnemers.

Praktisch

  • De basisvorming neemt 2 dagen in beslag (meestal binnen een tijdspanne van 1 maand).

  • We richten ons naar praktijkwerkers en hulpverleners werkzaam in zorg, welzijn of onderwijs.

  • De deelnameprijs bedraagt 160 euro. (180€ met boek)

  • Voor meer info, data en inschrijven, zie Basisvormingen 2020 voor de eerstvolgende basisvorming in jouw buurt.

Een verdiepende terugkomdag of intervisiedag op maat

 

De 'Schaal Emotionele Ontwikkeling' gebruiken in de ondersteuning van mensen met een beperking? Dat spreekt vanzelf. Maar toepassen in de praktijk? Dat is niet zo vanzelfsprekend.

Volgde je de tweedaagse basisopleiding over Emotionele Ontwikkeling en ben je erdoor geïnspireerd? Ga je er al mee aan de slag maar heb je er nog vragen bij? Misschien pas je ze nog niet zo vaak toe als je zou willen? Of voel je je nog wat onzeker in de toepassing ervan? 

De terugkomdag is ideaal om verder te oefenen met de toepassing van SEO in de praktijk. We werken in kleine groep, met begeleiding van een ervaren SEN-SEO trainer.

We frissen het kader heel kort op. Je krijgt de laatste nieuwtjes mee. Maar we gaan vooral intensief aan de slag met jouw vragen of knelpunten.

Aan het einde van de terugkomdag ben je zekerder in:

  • de toepassing van het gedachtegoed over Emotionele Ontwikkeling
  • het invullen van de schaal
  • de vertaalslag naar de praktijk

We gaan tijdens de verdiepende terugkomdagen heel interactief aan de slag, en dat kan alleen in kleine groepen. Wees er dus snel bij!

Dit is intervisie op maat. Daarom vragen we je in het inschrijfformulier concrete leervragen mee te geven. Vul ook in wanneer en bij wie je de SEN-SEO basisopleiding hebt gevolgd.

De planning voor 2020 is nog niet concreet. Vermoedelijk zal er pas midden 2020 een verdiepende terugkomdag worden georganiseerd.

 

Intervisie in open aanbod (regionale 'kenniskringen')

 

Wij starten regionale 'kenniskringen' op, daar waar voldoende interesse leeft (minstens 10 personen). Deze kenniskringen of intervisiegroepen zijn intersectorale groepen van een 8 tot 15 deelnemers, waar kennis en info rond SEO wordt gedeeld, waar casussen kunnen worden besproken en aan intervisie wordt gedaan. Soms kunnen groepen ook per sector worden georganiseerd, bvb een intervisiegroep rond SEO in het bijzonder onderwijs. 

Meestal worden deze groepen begeleid door een SEN-SEO trainer en worden de kosten daarvan verdeeld onder de deelnemers. Maar evengoed kunnen groepen zelfstandig samenkomen om bijvoorbeeld casusssen te bespreken met begeleiding van de deelnemers zelf in beurtrol. SEN kan hierbij een faciliterende rol opnemen om de groep op te starten.

Heb je interesse?  Laat het weten zodat we eventueel regionaal groepen kunnen samenstellen. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen hebben we reeds enkele geïnteresseerden die wachten op nog enkele bijkomende geïnteresseerden zodat we voldoende deelnemers hebben om op te starten.

Contacteer cindy.stevelinck@samvzw.be of via 0473 75 83 31 voor meer informatie.

 

Zelf-evaluatie rond het gebruik van SEO in jouw organisatie

​​Het concept rond SEN-SEO verankeren in de dagelijkse beeldvorming, handelingsplanning en ondersteuning blijkt niet zo eenvoudig. Ervaring leert ons dat we vaak te versnipperd werken waardoor misinterpretaties / verwarring / ontgoocheling bij medewerkers en teamcoaches tot gevolg. Een integrale aanpak biedt de noodzakelijke garantie om deze dimensie volwaardig, doorgedreven en “kwalitatief” in te bedden in de inhoudelijke werking en organisatie.

​​Met het evaluatie-instrument leer je naar je organisatie in al zijn facetten kijken. Je kan nagaan waar je als organisatie al op weg bent en waar je nog kan bijsturen. Vervolgens stel je concrete werkpunten op om het denkkader in jouw voorziening (verder) te implementeren.​

​​Download hier het evaluatieformulier: Schematisch overzicht: Evaluatie-instrument voor de dimensie Emotionele ontwikkeling in organisaties​.

Indien gewenst kan je hierbij ondersteuning vragen van een SEN-SEO trainer, mail hiervoor naar cindy.stevelinck@samvzw.be.