Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Partners

partners.jpg

Het spreekt voor zich dat SAM vzw en het SEN-SEO project niet de enigen zijn die het belang van emotionele ontwikkeling onderkennen en hiermee aan de slag zijn.

Onderstaande organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan emotionele ontwikkeling in het algemeen, en SEN-SEO in het bijzonder.

​SAM, steunpunt Mens en Samenleving               Fortior logo.png

FORTIOR

Sinds 2006 organiseert FORTIOR scholingen voor professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg, GGZ of het speciaal onderwijs. De belangrijkste thema's van de scholingen zijn: emotionele ontwikkeling, communicatie en relatie bij mensen met een verstandelijke beperking.


                       Heijkoop Academy_def.jpg


Heijkoop Academy

De Heijkoop Academy heeft als doel de verspreiding van de Methode Heijkoop en het gedachtegoed dat daaraan ten grondslag ligt. De Methode Heijkoop richt zich op onderzoek, beeldvorming en behandeling van cliënten met (ernstig) probleemgedrag. De Heijkoop Academy geeft voorlichting, organiseert studiedagen en opleidingen voor gedragswetenschappers, coaches en leidinggevenden.


                HOGENT-Logo-Pos-600.jpg


​HoGent E-QUAL

Het expertisecentrum E-QUAL wil op een systematische manier theoretische kennis en praktische toepassingen genereren en verspreiden, dit door middel van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, informatieverspreiding en onderwijs. E-QUAL richt zich in de eerste plaats op professionelen, voorzieningen, beleidsinstanties, belangengroepen en gebruikersverenigingen die werken met personen in maatschappelijk kwetsbare situaties.


              LNEO-Logo.png


LNEO

Het Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling (LNEO) vormt een schakel voor uitwisseling van kennis over emotionele ontwikkeling tussen begeleiders en gedragskundigen. Het netwerk wil de diagnostiek, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.

                 ​UGent.PNG


UGent - Vakgroep Orthopedagogiek

De vakgroep Orthopedagogiek is één van de negen vakgroepen binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Aan de vakgroep wordt wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening verricht met betrekking tot het pedagogisch handelen in maatschappelijk verbijzonderde situaties, zoals de situatie van mensen met een beperking, mensen met gedrags-en emotionele problemen en mensen met een verslavingsproblematiek.