Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Over SEN-SEO

​​​Overemotioneleontwikkeling_bijgesneden.jpg

‘Vermaatschappelijking’ en ‘krachtgericht werken’ zijn sleutelwoorden in het actuele welzijnsbeleid. Ze hebben hun weerslag op de ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking.

Ondanks deze positieve evoluties richting inclusie en zelfregie blijven echter heel wat mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaar op sociaal en emotioneel vlak.  


Anton Došen en SEO

Cliënten met een verstandelijke beperking hebben vaak ​​een zogeheten "disharmonisch ontwikkelingsprofiel": de verschillende aspecten in de ontwikkeling zijn niet in evenwicht met elkaar zijn. Een disharmonisch profiel maakt een cliënt (vooral) emotioneel kwetsbaar en het gevaar op over- of onderschatting door hulpverleners, maar ook door de naaste omgeving, groot. Die emotionele kwetsbaarheid kan bij cliënten resulteren in psychische problemen en/of moeilijk verstaanbaar gedrag.

Willen we dit vermijden en actief werken aan groeikansen bij onze cliënten, dan biedt het denkkader rond emotionele ontwikkeling heel wat mogelijkheden. Door een correcte inschaling van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een cliënt, wordt deze aangesproken op een niveau dat bij hem past en kan een cliënt vanuit een veilig gevoel de aangeboden ontwikkelingskansen nemen.  

Grondlegger van het ontwikkelingsdynamisch kader is Anton Došen. Hij ontwikkelde de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO). Uitgangspunt is dat het inschatten van en afstemmen op de emotionele ontwikkeling een noodzakelijke stap is in een adequate beeldvorming en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Deze schaal werd onder zijn peterschap in Vlaanderen geïntroduceerd door een groep geëngageerde experten, eerst in samenwerking met SEN vzw en later ook met de HoGent.

Naast Anton Došen leverden ook Jaques Heijkoop, Gerrit Vignero, Erik De Belie,  John McGee, Dorothea Timmers-Huigens en vele anderen, essentiële inzichten aan om vastgelopen cliëntsituaties te ontwarren en anders te benaderen.

​​​​​Emotionele ontwikkeling in Vlaanderen: SEN-SEO

Onder impuls van deze groep experten -verenigd in de SEN-SEO-regiegroep- werd in Vlaanderen gezocht naar duurzame manieren om deze inzichten ingang te vinden in de praktijk. Met grote betrokkenheid van professionelen (begeleiders, staf én directies; praktijk en wetenschap) ontwikkelen ze daarvoor de noodzakelijke instrumenten. Ze zorgen bovendien voor coördinatie, afstemming en integratie van verschillende kaders. Daardoor kon emotionele ontwikkeling de voorbije vijf jaar in Vlaanderen uitgroeien tot een sleutelbegrip in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Ze onderzochten ook de toepasbaarheid in andere sectoren, hielden de vinger aan de pols en presenteren hun resultaten op een 2-jaarlijks symposium.

Door de omvangrijke praktijkervaring kon de regiegroep de voorbije jaren bestaande instrumenten herzien. Dat resulteerde onder meer in een nieuwe schaal voor emotionele ontwikkeling, namelijk SEO-R² die eind 2015 werd voorgesteld.

Meer lezen?

Neem een kijkje bij de themapagina "Emotionele Ontwikkeling" op www.kennisplein.be.

 steunpuntlogo.jpg